| |     Latinica | Deutsch  
Насловна
Увођење обавезе он-лајн регистрације за путнике који долазе у Републику Аустрију

     Почевши од 15. јануара о.г, на снагу ступају измене Уредбе о уласку у Републику Аустрију. Конкретно, измене се односе на увођење обавезне он-лајн регистрације пре доласка у Републику Аустрију, те обавезе поседовања потврде о извршеној електронској регистрацији (у штампаној или електронској форми) приликом граничне контроле.
 Он-лајн регистрацију могуће је извршити од 14. јануара о.г. на наведеној веб-адреси: https://www.oesterreich.gv.at/themen/coronavirus in oestereich/pre-travel-clearance.html , где ће путници моћи да наведу разлог доласка, адресу на којој ће бити у карантину и др. Лица која спадају у изузетке, тј. која нису у обавези да буду у карантину (путовање у пословне сврхе, лица која поседују легитимацију издату од стране МИП Аустрије, као и лица која долазе у сврху неопходног медицинског лечења) такође ће бити у обавези да изврше он-лајн регистрацију, и том приликом требало би да означе поље „путовање спада у изузетак на основу члана 4 или 5“.
     У изузетним случајевима, уколико није постојала могућност он-лајн регистрације, лица која долазе у Републику Аустрију могу, као и до сада, да попуне формуларе Е односно Ф.


Верзија за штампу
Вести