| |     Latinica | Deutsch  
Насловна
ИЗБОРИ 2020.

И З Б О Р И     2 0 2 0


        Обавештавамо да је Председник Републике Србије  10. маја 2020. године донео Одлуку о измени Одлуке о расписивању избора за народне посланике, којом је као датум одржавања избора одређен 21. јун 2020. године.

        Републичка изборна комисија (РИK), као орган који спроводи поступак избора за народне посланике Народне скупштине, донела 11. маја решење  о наставку изборних радњи.  Такође, РИK је донела Роковник за вршење изборних радњи према којем је утврђено да се захтеви држављана Р. Србије за гласање у иностранству примају најкасније до 30. маја 2020. године (до поноћи, локално време у Србији).

        На изборима могу да гласају сви пунолетни држављани Републике Србије, који живе у иностранству, а имају пребивалиште у Републици Србији, као и држављани Републике Србије који на дан гласања туристички бораве у иностранству, ако су претходно благовремено поднели захтев за гласање у иностранству.

        Молимо да пре пријаве обавезно проверите да ли сте уписани у јединствени бирачки списак.

        То можете учинити на основу јединственог матичног броја (ЈМБГ) преко сајта Министарства за државну управу и локалну самоуправу, односно преко следећег линка: https://upit.birackispisak.gov.rs

        Уколико нисте уписани у бирачки списак, овде можете преузети  Захтев за упис у јединствени бирачки списак у Републици Србији.
 
     Уколико сте већ уписани у Јединствени бирачки списак, овде можете преузети Захтев за упис у бирачки списак податка да ће бирач гласати у иностранству.

     Поред захтева, потребно је приложити и важећи пасош или личну карту Републике Србије. Захтев мора бити попуњен читко. Подаци морају бити исправни. Погрешно унети подаци могу бити основ за доношење решења о одбијању захтева.

     Попуњен и потписан захтев, уз копију важећег личног документа Републике Србије (пасоша или личне карте) може се доставити на следећи начин:

- лично у просторијама Конзуларног одељења Амбасаде Републике Србије у Бечу, сваког радног дана од 09:00-15:30 часова, а средом од 09:00  до 18.00 часова;

- електронским путем мејла  izbori.bec2020@mfa.rs;

- поштом на адресу: Botschaft der Republik Serbien, Konsularabteilung, Gumpendorferstraße 83-85, A-1060 Wien;

- факсом на број:  01/ 544 75 95

Захтев за гласање у иностранству може се поднети преко дипломатско-конзуларног представништва најкасније до поноћи 30.05.2020. године.


Верзија за штампу
Вести