| |     Ћирилица | Deutsch  
Naslovna
Putne isprave

Putne isprave

Obaveštavamo da je za podnošenje zahteva za izradu biometrijskog pasoša u Konzularnom odeljenju Ambasade Republike Srbije u Beču neophodno prethodno zakazivanje termina.

Zakazivanje se vrši svakim radnim danom, osim sredom, u periodu od 13:30-15:30 časova na telefon +43(1) 544-7585 ili putem mejla: pasosi.bec@mfa.rs.

Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o državljanstvu Republike Srbije. Putnu ispravu sme da koristi samo lice na čije ime je izdata. Molimo da putne isprave za vreme boravka u inostranstvu čuvate.

U slučaju gubitka ili oštećenja obratite se najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

Potreban Vam je biometrijski pasoš Republike Srbije:

Biometrijske pasoše Republike Srbije izdaju nadležni organi unutrašnjih poslova.

Zahteve za biometrijske pasoše možete podneti i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u inostranstvu.

Za izdavanje biometrijskog pasoša potrebno je lično prisustvo, kao i prisustvo maloletnog deteta ukoliko podnosite zahtev i u njegovo ime.

Uz zahtev se prilažu sledeća dokumenta u originalu:

• uverenje o državljanstvu iz Republike Srbije (ne starije od godinu dana);

•izvod iz matične knjige rođenih na domaćem obrascu Republike Srbije;

*ukoliko ne posedujete navedena dokumenta (Izvod iz matične knjige rođenih i Uverenje o državljanstvu), prilikom podnošenja zahteva za pasoš potpisaćete saglasnost da se ta dokumenta pribave službenim putem

• državljani Republike Srbije koji su rođeni na teritoriji bivših SFRJ republika, a koji u prethodnom periodu nisu pokrenuli postupak za upis u matične knjige Republike Srbije, da bez odlaganja pokrenu odgovarajuće upravne postupke i regulišu obavezu upisa u matične knjige rođenih Republike Srbije, jer neće moći da pribave nove putne isprave ukoliko ne budu imali izvode iz matične knjige rođenih Republike Srbije;

• dokument za identifikaciju: biometrijski pasoš, plavi pasoš, lična karta ili vozačka dozvola;

• dozvola boravka u R. Austriji (Aufenthaltstitel - boravišna viza) - ako je na produženju, priložiti potvrdu nadležnog organa da je postupak u toku. Dvojni državljani mogu dostaviti na uvid ID-kartu ili austrijski pasoš;

• prijava adrese stanovanja u R. Austriji (Meldezettel);

• ako je pasoš, koji ističe, dobijen u Ambasadi Republike Srbije u Beču, nije potrebno priložiti uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih;

• ako je pasoš, koji ističe, dobijen u Ambasadi Republike Srbije u Beču, a došlo je do promene ličnih podataka, potrebno je je priložiti novo uverenje o državljanstvu i novi izvod iz matične knjige rođenih.

Maloletno lice, bez obzira na starost, dobija vlastiti pasoš i ne može se upisati u pasoš roditelja. Maloletno dete mora da bude prisutno. Za maloletna lica, pored gore navedenih dokumenata, neophodno je prisustvo oba roditelja (potrebno je da roditelji ponesu svoje važeće pasoše) ili overena saglasnost roditelja koji nije prisutan. Uzorak izjave možete pogledati ovde. Izjava o saglasnosti drugog roditelja je neophodna i u slučajevima kada je jedan roditelj strani državljanin. Ako je dete povereno jednom od roditelja na brigu i staranje, potrebno je da priložite pravosnažno rešenje o starateljstvu u originalu od suda u Srbiji ili pravosnažno rešenje od suda u Austriji sa overenim prevodom na srpski jezik.

Zakonski rok za rešavanje zahteva je 60 dana, koji je propisan članom 34. stav 2. Zakona o putnim ispravama.

Zahtev za izdavanje pasoša može se podneti najranije sedam meseci pre isteka roka važenja već izdatog pasoša.

Diplomatsko-konzularna predstavništva nisu u mogućnosti da prime zahteve za biometrijski pasoš za sledeća lica:

a) novorođenu decu u inostranstvu dok se ne izvrši prijava rođenja, odnosno, ne upišu u matičnu knjigu rođenih u Srbiji, prijavi prebivalište i odredi JMBG (jedinstveni matični broj građanina)

b) koja zaključe brak pred inostranim organom i obrate se za izdavanje pasoša radi promene prezimena, sve dok navedena promena prezimena nije izvršena i u matičnim knjigama u Srbiji.

Za detaljnije informacije u vezi sa izdavanjem pasoša, molimo da se obratite najbližem konzulatu ili ambasadi.

Posedujete plavi pasoš sa oznakom „SR Jugoslavija"

Važnost plavih pasoša sa oznakom „SR Jugoslavija" prestala je 31. decembra 2011. godine.

Izgubili ste putnu ispravu u inostranstvu

Ukoliko ste izgubili putnu ispravu na proputovanju, prijavite nestanak isprave policijskom organu zemlje u kojoj boravite i zatražite potvrdu o prijavi gubitka. Sa tom potvrdom obratite se najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu R. Srbije, koje će Vam, po sprovedenom postupku utvrđivanja identiteta i državljanstva, izdati putni list za povratak u Srbiju.

________________________________________

Zakon o opštem upravnom postupku (ZOUP) primenjuje se od 1. juna 2017. godine, osim odredaba članova 9, 103 i 207 koje se primenjuju od 8. juna 2016. godine.

Shodno navedenom, stranka koja nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu pristupi radi podnošenja zahteva za izdavanje pasoša, prijema, utvrđivanja i otpusta iz državljanstva, prijave rođenja deteta, prijave braka i promene ličnog imena prilaže identifikacioni dokument i dokumente koji potvrđuju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija, popunjava predviđen obrazac i uplaćuje propisanu taksu. Stranka u tom slučaju daje pismenu saglasnost za rukovanje podacima o ličnosti radi određenog upravnog postupka, odnosno pribavljanje podataka po službenoj dužnosti koji su neophodni za odlučivanje. Zamoljeni organ besplatno ustupa podatke u roku od 15 dana. Stranka ima mogućnost, da ukoliko želi, sama dostavi potrebna dokumenta. ________________________________________

Konzularno odeljenje Ambasade Republike Srbije u Beču prima zahteve za nove pasoše za naše građane iz Beča, Donje Austrije, Burgenlanda, Štajerske i Koruške, kao i sa područja Republike Slovačke i Mađarske.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Obeležavanje godišnjice oslobođenja logora „Mauthauzen“
eGrađanin- izdavanje parametara za aplikaciju Consent ID
Putovanje maloletnih lica preko državne granice Republike Srbije
KONTAKT TELEFON U IZUZETNO HITNIM SLUČAJEVIMA
LISTA ADVOKATA U AUSTRIJI KOJI GOVORE SRPSKI JEZIK
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari
Praznici
Počasni konzulati