| |     Ћирилица | Deutsch  
Naslovna
Statusna pitanja

Primena Zakona o opštem upravnom postupku (ZOUP)  počeće od 1. juna 2017. godine, osim  odredaba članova 9, 103 i 207 koje se primenjuju od 8. juna 2016. godine. Shodno navedenom, stranka koja nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu pristupi radi podnošenja zahteva za izdavanje pasoša, prijema, utvrđivanja i otpusta iz državljanstva, prijave rođenja deteta, prijave braka i promene ličnog imena prilaže identifikacioni dokument i dokumente koji potvrđuju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija, popunjava predviđen obrazac i uplaćuje propisanu taksu. Stranka u tom slučaju daje pismenu saglasnost za rukovanje podacima o ličnosti radi određenog upravnog postupka, odnosno pribavljanje podataka po službenoj dužnosti koji su neophodni za odlučivanje.  Zamoljeni organ besplatno ustupa podatke u roku od 15 dana.
Stranka ima mogućnost, da ukoliko želi, sama dostavi potrebna dokumenta.

 

Prijava braka sklopljenog pred inostranim organom

Sklapanje braka u konzulatu

Prijava deteta rođenog u inostranstvu

Priznavanje očinstva

Usvojenje

Razvod braka

  

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Konzularnom odeljenju Ambasade.

 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
eGrađanin- izdavanje parametara za aplikaciju Consent ID
Putovanje maloletnih lica preko državne granice Republike Srbije
KONTAKT TELEFON U IZUZETNO HITNIM SLUČAJEVIMA
LISTA ADVOKATA U AUSTRIJI KOJI GOVORE SRPSKI JEZIK
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari
Praznici
Počasni konzulati