| |     Latinica | Deutsch  
Насловна
Путовање малолетних лица преко државне границе Републике Србије

Према одредбама члана 54. став.2 Закона о граничној контроли Р. Србије, за прелазак државне границе малолетно лице, држављанин Републике Србије до навршених 16. године живота, када путује само или у пратњи другог лица које му није родитељ или законски заступник, мора поседовати оверену сагласност оба родитеља, ако заједнички врше родитељско право, или законског заступника.

Сходно наведеном, за прелазак државне границе Републике Србије малолетних лица, страних држављана, није потребна сагласност родитеља.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
еГрађанин- издавање параметара за апликацију Consent ID
Путовање малолетних лица преко државне границе Републике Србије
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН У ИЗУЗЕТНО ХИТНИМ СЛУЧАЈЕВИМА
ЛИСТА АДВОКАТА У АУСТРИЈИ КОЈИ ГОВОРЕ СРПСКИ ЈЕЗИК
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари