Printer Friendly Version Србија као повољна дестинација за пословање @ 6 October 2020 09:28 AM

        Влада Републике Србије израдила је две брошуре у којима су представљене могућности у вези са инвестирањем у истраживање и развој и нове технологије у Републици Србије.
Како бисте отворили брошуре кликните на следеће линкове:


„SERBIA – Emerging tech development hub“


„Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде“