Printer Friendly Version Odluka Vlade R. Srbije o ukidanju viza za ulazak u R. Srbiju za državljane Federacije Sv. Kits i Nevis i Republike Palau @ 2 February 2019 06:08 PM

Vlada R. Srbije je donela Оdluku o ukidanju viza za državljane Federacije Sv. Kits i Nevis i Republike Palau, nosioce svih vrsta pasoša koji mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji R. Srbije do 90 dana od datuma ulaska u R. Srbiju u periodu od 180 dana.


Odluka je stupila na snagu 25.01.2019. godine.