Printer Friendly Version Споразум између Владе Републике Србије и Владе Киргиске Републике о међусобном укидању виза за носиоце обичних пасоша @ 7 November 2018 01:11 PM

Споразум између Владе Републике Србије и Владе Киргиске Републике о међусобном укидању виза за носиоце обичних пасоша, који је сачињен у Београду 5. децембра 2017. године, ступа на снагу 8. новембра 2018. године.