Printer Friendly Version Истраживање српских средњовековних рукописа у Аустријској националној библиотеци @ 22 September 2016 08:24 AM

Уз подршку Амбасаде Републике Србије, научнa комисија (мр Зоран Недељковић, управник Библиотеке Српске Патријаршије, проф. др Бранислав Тодић, Филозофски факултет, проф. др Зоран Ракић, Филозофски факултет, проф. др Зоран Ранковић, Теолошки факуклтет, проф. др Ирена Шпадијер, Филолошки факултет, Владан Тријић, Народна библиотека Србије, мр Душица Грбић, управница Библиотеке Мартице српске), која се бави проучавањем и истраживањем српских средњовековних рукописа, прошле недеље је по трећи пут од 2014. године боравила у Бечу. 

Преко 160 српских средњoвековних рукописа, који су похрањени у Аустријској националној библиотеци у Бечу, који представаљају драгоцене споменике српске писмености, били су предмет истраживања комисије.

Истраживање српских рукописа у иностраним библиотекама, збиркама, манастирима или приватним колекцијама, део су акције прикупљања изгубљених древних књига у свету, које спроводи Библиотека српске Патријаршије и од огромног је значаја за употпуњавање разумевања српског писаног наслеђа и српске културе уопште. 

Амбасада Републике Србије у Бечу захваљује се на сарадњи др Андреасу Фингернагелу, директору Збирке рукописа и старих штампаних књига у Аустријској националној библиотеци.

Овај пројекат подржала је Влада Републике Србије, одн. Министарство културе Републике Србије.