Printer Friendly Version Konzularna nadležnost @ 19 September 2012 08:08 PM

Jurisdikciono područje koje pokriva Ambasada Republike Srbije: Beč, Donja Austrija, Burgenland, Štajerska i Koruška.