| |     Ћирилица | Deutsch  
Naslovna
JAVNI POZIV za podnošenje predloga za dodelu nacionalnih priznanja

Ambasada Republike Srbije obaveštava da je Ministarstvo spoljnih poslova – Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu uputilo je JAVNI POZIV za podnošenje predloga za dodelu nacionalnih priznanja za izuzetan doprinos, rezultate i zasluge u oblasti ostvarivanja saradnje i jačanja veza matične države i dijaspore, kao i matične države Srba u regionu. Rok za dostavljanje predloga za nacionalna priznanja je otvoren do 11. maja 2016. godine.

Nacionalna priznanja iz oblasti odnosa matične države dijaspore i Srba u regionu su:

1.  Nagrada „Majka Srbija“ – pripadniku dijaspore ili Srba u regionu koji je dao izuzetan doprinos, postigao rezultate i zasluge u oblasti ostvarivanja saradnje i jačanja veza matične države i dijaspore, kao i matične države i Srba u regionu

2. Nagrada „Slobodan Jovanović“  u oblasti politike – pripadniku dijaspore ili Srba u regionu koji je dao izuzetan doprinos, postigao rezultate i zasluge u oblasti politike i svojim aktivnostima delovanjem doprinosi: – jačanju međunarodnog ugleda Republike Srbije, dijaspore i Srba u regionu; – promociji Republike Srbije u svetu i afirmaciji njenih interesa; – poboljšanju položaja i prava pripadnika dijaspore i Srba u regionu.

3. Nagrada „Mihajlo Pupin“  u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija – pripadniku dijaspore ili Srba u regionu koji je dao izuzetan doprinos, postigao rezultate i zasluge u oblasti informaciono- komunikacionih tehnologija i svojim aktivnim delovanjem doprinosi: – isticanju učešća pripadnika dijaspore i Srba u regionu u daljem razvoju svetske tehnologije; – afirmaciji i omogućavanju primene savremenih svetskih naučnih dostignuća u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji.

4. Nagrada „Nikola Tesla“  u oblasti nauke i pronalazaštva – pripadniku dijaspore ili Srba u regionu koji je dao izuzetan doprinos, postigao rezultate i zasluge u oblasti nauke i pronalazaštva, i svojim aktivnim delovanjem doprinosi: – promociji naučnih dostignuća i pronalazaštva pripadnika dijaspore i Srba u regionu u svetu; – afirmaciji i omogućavanju primene savremenih svetskih naučnih dostignuća u Republici Srbiji.

5. Nagrada „Dositej Obradović“  u oblasti obrazovanja – pripadniku dijaspore ili Srba u regionu koji je dao izuzetan doprinos, postigao rezultate i zasluge u oblasti obrazovanja i svojim aktivnim delovanjem doprinosi: – očuvanja kulturnog, etničkog, istorijskog i verskog identiteta pripadnika dijaspore i Srba u regionu; – ostvarivanju kulturne, prosvetne i naučne saradnje dijaspore i Srba u regionu sa Republikom Srbijom.

6. Nagrada „Vuk Karadzić“  u oblasti očuvanja srpskog jezika i ćiriličnog pisma – pripadniku dijaspore ili Srba u regionu koji je dao izuzetan doprinos, postigao rezultate i zasluge u oblasti očuvanja srpskog jezika i ćiriličkog pisma i svojim aktivnim delovanjem doprinosi: – upotrebi, učenju, čuvanju i negovanju srpskog jezika i ćiriličkog pisma među pripadnicima dijaspore i među Srbima u regionu.

7. Nagrada „Miloš Crnjanski“ u oblasti književnosti – pripadniku dijaspore ili Srba u regionu koji je dao izuzetan doprinos, postigao rezultate i zasluge u oblasti književnosti i svojim aktivnim delovanjem doprinosi: – afirmaciji savremene srpske književnosti u svetu.

Predlog za dodelu nacionalnog priznanja mogu da podnesu: organizacije dijaspore i organizacije Srba u regionu, udruženja čije su delatnosti ili deo delatnosti usmerene na oblast za koju se predlaže dodela nacionalnog priznanja,   crkve i verske zajednice. Priznanja će se dodeljivati u vidu bronzane statue i prateće povelje

Tekst Javnog poziva i Obrazac prijave na Javni poziv su objavljeni na sajtu Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu: JAVNI POZIV  i PRIJAVA NA JAVNI POZIV.

Rok za dostavljanje predloga za nacionalna priznanja je 11. maj 2016. godine. Predlog se dostavlja poštom na adresu: Ministarstvo spoljnih poslova - Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, 11000 Beograd, Vase Čarapića 20, sa naznakom: „Javni poziv za dodelu nacionalnih priznanja“.


Verzija za štampu
Vesti