| |     Ћирилица | Deutsch  
Naslovna
Putne isprave

Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o državljanstvu Republike Srbije. Putnu ispravu sme da koristi samo lice na čije ime je izdata.

Molimo da putne isprave za vreme boravka u inostranstvu čuvate. U slučaju gubitka ili oštećenja obratite se najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

 

Potreban Vam je biometrijski pasoš Republike Srbije:

Biometrijske pasoše Republike Srbije izdaju nadležni organi unutrašnjih poslova.

Za sada zahteve za biometrijske pasoše možete podneti u sledećim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u inostranstvu 1.

Za izdavanje biometrijskog pasoša potrebno je lično prisustvo, kao i prisustvo maloletnog deteta ukoliko podnosite zahtev i u njegovo ime.

Uz zahtev se prilažu sledeća dokumenta u originalu:

    * uverenje o državljanstvu (ne starije od godinu dana);

    * izvod iz matične knjige rođenih;

    * dokument za identifikaciju: biometrijski pasoš, plavi pasoš ili lična karta;

    * dozvola boravka u R.Austriji (Aufenthaltstitel - boravišna viza) - ako je na produženju, priložiti potvrdu nadležnog organa da je postupak u toku. Dvojni državljani mogu dostaviti na uvid ID-kartu ili austrijski pasoš;

    * prijava adrese stanovanja u R. Austriji (Meldezetell);

    * ako je pasoš, koji ističe, dobijen u Ambasadi Republike Srbije u Beču, nije potrebno priložiti izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu;

    * ako je pasoš, koji ističe, dobijen u Ambasadi Republike Srbije u Beču, a došlo je do promene ličnih podataka, potrebno je priložiti novi i zvod iz matične knjige rođenih i novo uverenje o državljanstvu.

 

Maloletno lice, bez obzira na starost, dobija vlastiti pasoš i ne može se upisati u pasoš roditelja. Maloletno dete mora da bude prisutno. Za maloletna lica, pored gore navedenih dokumenata, neophodno je prisustvo oba roditelja ili overena saglasnost roditelja koji nije prisutan. Uzorak izjave možete pogledati ovde. Izjava o saglasnosti drugog roditelja je neophodna i u slučajevima kada je jedan roditelj strani državljanin. Ako je dete povereno jednom od roditelja na brigu i staranje, potrebno je da priložite rešenje o starateljstvu u originalu sa overenim prevodom na srpski jezik.

Zakonski rok za rešavanje zahteva je 60 dana.

Diplomatsko-konzularna predstavništva nisu u mogućnosti da prime zahteve za biometrijski pasoš za sledeća lica:

a) novorođenu decu u inostranstvu dok se ne izvrši prijava rođenja, odnosno, ne upišu u matičnu knjigu rođenih u Srbiji, prijavi prebivalište i odredi JMBG (jedinstveni matični broj građanina)

b) koja zaključe brak pred inostranim organom i obrate se za izdavanje pasoša radi promene prezimena, sve dok navedena promena prezimena nije izvršena i u matičnim knjigama u Srbiji.

Za detaljnije informacije u vezi sa izdavanjem pasoša, molimo da se obratite najbližem konzulatu ili ambasadi.

 

Posedujete plavi pasoš sa oznakom „SR Jugoslavija"

Važnost plavih pasoša sa oznakom „SR Jugoslavija" prestala je 31. decembra 2011. godine.

 

Izgubili ste putnu ispravu u inostranstvu

Ukoliko ste izgubili putnu ispravu na proputovanju, prijavite nestanak isprave policijskom organu zemlje u kojoj boravite i zatražite potvrdu o prijavi gubitka. Sa tom potvrdom obratite se najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu R. Srbije, koje će Vam, po sprovedenom postupku utvrđivanja identiteta i državljanstva, izdati putni list za povratak u Srbiju.


Primena Zakona o opštem upravnom postupku (ZOUP)  počeće od 1. juna 2017. godine, osim  odredaba članova 9, 103 i 207 koje se primenjuju od 8. juna 2016. godine. Shodno navedenom, stranka koja nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu pristupi radi podnošenja zahteva za izdavanje pasoša, prijema, utvrđivanja i otpusta iz državljanstva, prijave rođenja deteta, prijave braka i promene ličnog imena prilaže identifikacioni dokument i dokumente koji potvrđuju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija, popunjava predviđen obrazac i uplaćuje propisanu taksu. Stranka u tom slučaju daje pismenu saglasnost za rukovanje podacima o ličnosti radi određenog upravnog postupka, odnosno pribavljanje podataka po službenoj dužnosti koji su neophodni za odlučivanje.  Zamoljeni organ besplatno ustupa podatke u roku od 15 dana.
Stranka ima mogućnost, da ukoliko želi, sama dostavi potrebna dokumenta.


Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Konzularnom odeljenju Ambasade.


Verzija za štampu
Konzularne usluge